Flygger 2024

Kære Medlemmer af Malermestrenes Indkøbsforening!

Flygger Danmark A/S har pr. 23/2-2024 opsagt vores rammeaftale.

Vi modtager derfor ikke bonus for køb hos Fygger, vi opfordre derfor vores

medlemmer at købe hos PPG eller Nordsjø som stadigvæk betaler bonus

til vores Indkøbsforening.

PBV

Kim Kolling

Leave a Reply